STUDIO NET

Vi vill göra det så lätt som möjligt för norrbottniska tekniker att kunna nyttja BD Pop-studion i sina produktioner. Därför har vi startat Studio Net – vårt nätverk för regionala studiotekniker och producenter.

Vi tror på att din instinkt och kompetens är betydligt mer avgörande för hur lämplig du är i ett projekt än vilken utrustning du har hunnit köpa på dig. Därför vill vi ta bort den ekonomiska tröskeln och kunna erbjuda tillgång till en fullt utrustad, akustiskt behandlad studio.

Som medverkande tekniker kan du låna studion kostnadsfritt, oavsett om du jobbar med ett eget projekt eller om du är inhyrd för en annan produktion.

Vi tipsar även om dig till artister och band som hör av sig till oss och vill spela in.

MÅLEN ÄR:

– fler releaser av norrbottniska musikproduktioner
– fler arbetsdagar för regionens studiotekniker
– en successiv höjning av kompetens och studiovana för såväl tekniker som musiker

Vill du bli medlem? Kontakta oss på info[at]bdpop.se

NÅGRA SOM JOBBAT I BD POP-STUDION ÄR:

Mando Diao
Bob Hund
Tony Nilsson (mix, FO & O, Melodifestivalen 2017)
Anna-Sofia Monroy (Idol 2016)
Britta Bergström (kör, Englands bidrag, ESC 2014)
Mattias Alkberg

POLICY

Studion ska användas för norrbottniska musikproduktioner, ej i reklam- eller eventsammanhang.

Studion ska inte användas i syfte att konkurrera med lokala studios.

Vid samproduktioner kan BD Pop använda studion som en insats för att sedan erhålla royalties på samproducerade produktioner.

Vid support kan studion användas för stöd utan att royalties erhålls.

Om studion ska hyras ut, exempelvis till en aktör utanför länet, skall marknadsmässiga priser tillämpas.

StudioNets deltagare får under inga omständigheter debitera för studiotid. Ingår studiotiden i en supportinsats eller samproduktion regleras detta i separata avtal mellan BD Pop och artisten.

Studion ska användas för minst en demovecka per år där regionala artister får möjlighet att spela in en demolåt i en professionell miljö.

Som motprestation för sitt certifikat ska StudioNet-deltagaren medverka vid produktioner och arbeta i studion för BD Pops räkning, exempelvis vid demoveckorna. Antalet timmar som deltagaren skall arbeta i studion styrs av antalet timmar som nyttjats i deltagarens verksamhet.

Exempel: Vid medverkan i StudioNet ska deltagaren arbeta 10 timmar i studion. När deltagarens egna användande överstiger 50 timmar på ett år läggs ytterligare 10 timmars arbete för BD Pops räkning till.

Studion skall EJ användas som replokal.

Utrustning från studion lånas EJ ut.

Varje produktion som genomförs i studion ansvarar för att städa och återställa studion till det skick studion var när produktionen startade. I det fall studion inte är återställd och städad debiteras produktionen kostnaden för att återställa studion.

Verksamhet från länet och kommuner som är delägare skall alltid prioriteras.