SÖK STÖD

Hos BD Pop kan du söka stöd för bland bland annat inspelning, turné, promotion och utgivning. Beskriv  kort ditt projekt längst ned på sidan i kontaktformuläret så kontaktar vi dig.

VÅRA STÖDFORMER:

SUPPORT

När det behövs små punktinsatser som inte ger några större intäkter tillbaka men ändå märkbart kan påverka artistens karriär kan man ansöka om support. Supportinsatser är på max 20 000 SEK och BD Pop tar ingen royalty på slutprodukten.

För supporter behöver projektet inte vara baserat i någon ägarkommun så länge det är baserat i Norrbottensregionen.

På grund av semester så tas nästa beslut om Support 5 Augusti

Exempel på områden att söka support för:
Utvecklingsstöd (låtskrivare, producenter, gästmusiker m.fl.)
Produktionsstöd (inspelningskostnader, studio, teknik, producent etc.)
Marknadsstöd (omkostnader för reklam, pr, video, distribution o dyl.)
Release-, gig- och turnestöd (rese- och logikostnader)
Utbildningsstöd (deltagaravgifter, rese- och logikostnader.)
Arrangörsstöd (festival, konsert – personal, teknik och omkostnader)

SAMPRODUKTION

Ansökan för samproduktion är just nu stängd. Öppnar igen i höst.

Planeras det album eller större planer framöver som ni vill göra i samproduktion med oss?

Samproduktioner är lämpliga vid större projekt, exempelvis ett album eller en serie mindre releaser.

I samproduktioner kan BD Pop bland annat täcka kostnader för producent, mix/master eller promotion. Vi går igenom budgeten med dig, säkerställer att det finns en plan för alla förutsedda kostnader och lägger in vår insats där vi bedömer att den ger mest effekt.

Stödinsatsen anpassas till projektets beräknade storlek och räckvidd men ligger på max 80 000 SEK.

Vid samproduktioner täcker vi en större del av projektets kostnad och tar då även en royalty på projektets intäkter. Royaltyn som tillfaller bolaget ligger på max 20%. Resterande tillfaller artisten samt eventuell tredje-part, exempelvis ett skivbolag som är inblandat i produktionen.

De kriterier vi tar hänsyn till är:
Musikalisk verkshöjd och potential
Artistisk profil och projekt
Helhet i satsningen för kommersiell lansering, finns alla bitar såsom live, kommunikation, professionell ambition, kontinuitet?
Jämställdhet
Spridning i regionen

Vi gör endast samproduktioner med projekt baserade i BD Pops ägarkommuner (Boden, Luleå, Jokkmokk, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå)

Sök stöd från BD Pop

För att söka stöd hos oss behöver du fylla i följande formulär.