SÖK STÖD

Hos BD Pop kan du söka stöd för bland bland annat inspelning, turné, promotion och utgivning. Beskriv  kort ditt projekt längst ned på sidan i kontaktformuläret så kontaktar vi dig.

VÅRA STÖDFORMER:

SAMPRODUKTION

För närvarande är Samproduktionsstöden för 2021 fulltecknade. Det finns möjlighet att söka stöd för 2022, sista datum för den ansökan är 14 november och beslut om beviljade stöd 2022 kommer meddelas den 19 november 2021.

Samproduktioner är lämpliga vid större projekt, exempelvis ett album eller en serie mindre releaser.

I samproduktioner kan BD Pop bland annat täcka kostnader för producent, mix/master eller promotion. Vi går igenom budgeten med dig, säkerställer att det finns en plan för alla förutsedda kostnader och lägger in vår insats där vi bedömer att den ger mest effekt.

Stödinsatsen anpassas till projektets beräknade storlek och räckvidd men ligger på max 80 000 SEK.

Vid samproduktioner täcker vi en större del av projektets kostnad och tar då även en royalty på projektets intäkter. Royaltyn som tillfaller bolaget ligger på max 20%. Resterande tillfaller artisten samt eventuell tredje-part, exempelvis ett skivbolag som är inblandat i produktionen.

Några av våra tidigare samproduktioner är:

Machinae Supremacy – Into The Nightworld
Mattias Alkberg – Åtminstone Artificiell Intelligens
Skaburbian Collective – Harmony
Helltrain – Death Is Coming

Vi gör endast samproduktioner med projekt baserade i BD Pops ägarkommuner.

SUPPORT

När det behövs små punktinsatser som inte ger några större intäkter tillbaka men ändå märkbart kan påverka artistens karriär kan man ansöka om support. Vi kan bland annat stöttat promotionturnéer, musikvideor, och viktiga arbetsresor.

Supportinsatser är på max 15 000 SEK och BD Pop tar ingen royalty på slutprodukten.

För supporter behöver projektet inte vara baserat i någon ägarkommun så länge det är baserat i Norrbottensregionen.

Sök stöd från BDpop

För att söka stöd hos oss behöver du fylla i följande formulär.