SÖK STÖD

Hos BD Pop kan du söka stöd för bland bland annat inspelning, turné, promotion och utgivning. Beskriv  kort ditt projekt längst ned på sidan i kontaktformuläret så kontaktar vi dig.

VÅRA STÖDFORMER:

SUPPORT

När det behövs små punktinsatser som inte ger några större intäkter tillbaka men ändå märkbart kan påverka artistens karriär kan man ansöka om support. Vi kan bland annat stötta promotionturnéer, viktiga arbetsresor samt kostnader för produktion.

Supportinsatser är på max 20 000 SEK och BD Pop tar ingen royalty på slutprodukten.

För supporter behöver projektet inte vara baserat i någon ägarkommun så länge det är baserat i Norrbottensregionen.

EXTRAINSATT ARRANGÖRSSTÖD EFTER PANDEMIN

BD Pop ger extra arrangörsstöd efter pandemin. Ansökan är öppen fram till 1 juni.

För att hjälpa till att starta upp livemusiken i regionen efter pandemin erbjuder BD Pop detta år arrangörer att söka ett särskilt stöd för festivaler och evenemang. 10 arrangörer kommer att beviljas 30.000kr var. 

Du kan söka från och med nu fram till första juni.
Två urvalsomgångar –  En 9 maj och en 7 juni.

Kriterier för att söka stöd är: 

  • Flera artister som spelar
  • Norrbottniska artister på scen
  • Alla artister får gage
  • Finansiering från ytterligare finansiärer ex vis kommun eller region
  • Evenemanget genomförs under 2022
  • Redovisning av budget i ansökan som visar kostnader minst motsvarande finansieringen 
  • BD Pops logotyp ska visas på tryckt material samt i digital annonsering

I urvalsprocessen tar vi hänsyn till:

  • Geografisk spridning
  • Jämställd lineup
  • Genrebredd

I stödet finns även möjlighet att få rådgivning kring sponsring från projektet Arrangörer i Norr.

Välj ”annat” i formuläret nedan och skicka in din ansökan senast den 1 juni.

SAMPRODUKTION

Just nu är ansökningsperioden för samproduktion under hösten 2022 stängd. Sista datum för den ansökan var 17 April och beslut om beviljade stöd 2022 kommer meddelas under Vecka 18 2022

Samproduktioner är lämpliga vid större projekt, exempelvis ett album eller en serie mindre releaser.

I samproduktioner kan BD Pop bland annat täcka kostnader för producent, mix/master eller promotion. Vi går igenom budgeten med dig, säkerställer att det finns en plan för alla förutsedda kostnader och lägger in vår insats där vi bedömer att den ger mest effekt.

Stödinsatsen anpassas till projektets beräknade storlek och räckvidd men ligger på max 80 000 SEK.

Vid samproduktioner täcker vi en större del av projektets kostnad och tar då även en royalty på projektets intäkter. Royaltyn som tillfaller bolaget ligger på max 20%. Resterande tillfaller artisten samt eventuell tredje-part, exempelvis ett skivbolag som är inblandat i produktionen.

De kriterier vi tar hänsyn till är:
Musikalisk verkshöjd och potential
Artistisk profil och projekt
Helhet i satsningen för kommersiell lansering, finns alla bitar såsom live, kommunikation, professionell ambition, kontinuitet?
Jämställdhet
Spridning i regionen

Vi gör endast samproduktioner med projekt baserade i BD Pops ägarkommuner.

Sök stöd från BDpop

För att söka stöd hos oss behöver du fylla i följande formulär.