FAQ

Vad är BD Pop?

BD Pop är ett stödbolag för popmusik från Norrbotten. Man kan även kalla oss för ett resurs- och produktionscentrum eller en musikinkubator. Vi jobbar med att stötta norrbottnisk popmusik och stärka den lokala musikbranschen.

Detta gör vi dels genom att aktivt stödja band, artister, låtskrivare, producenter, arrangörer och andra företagare och projekt inom musikbranschen, dels genom breddsatsningar i form av bland annat studio- och livenätverk, låtskrivarprojekt och utbildningsverksamhet.

Varför finns BD Pop?

Inom många verksamheter, exempelvis idrott, företagande och innovativ teknik, finns sedan länge en infrastruktur för talangutveckling och framtidssatsningar. Här hittar vi ofta fröna till det som med tiden ger en region sin egen attraktionskraft. Allt från publikdragande elitidrottare till spännande arbetsplatser och livskraftiga kringnäringar som bidrar till att skapa en levande, dynamisk region med livskvalitet, möjligheter och ett brett utbud av upplevelser. En region folk vill bo och leva i.

Här spelar så klart även kulturen en självklar roll. För en levande region med livskvalitet, befolkningstillväxt och en stark ekonomi behövs plattformar för kreativa uttryck, möjlighet till starka upplevelser och ett spännande nöjesutbud, och i Norrbotten finns en stark tradition av lyckade kultursatsningar inom bland annat film, orkestermusik, teater, konst och dans.

Tyvärr saknades länge denna funktion och detta arbetssätt för utveckling i popmusiken. Därför startades BD Pop 2007 som en katalysator, ett sätt att stötta lokala talanger upp till den professionella musikbranschen utan att de ska behöva lämna Norrbotten.

 

Varför bara pop?

Med pop menar vi populärmusik i bredast tänkbara tolkning. Allt från dansband och visa till EDM och dödsmetall. Vårt fokus ligger på de stilar som inte har andra institutioner att vända sig till, så därför jobbar vi inte med exempelvis jazz, folkmusik, konstmusik eller klassisk musik (även om influenser av dessa så klart är OK). Vi jobbar inte heller med coverband.

Är BD Pop ett studieförbund?

Nej. Studieförbunden är otroligt viktiga för Sverige och gör ett fantastiskt jobb med att skapa förutsättningar för ett brett och rikt musikliv. Studieförbunden jobbar med folkbildning och BD Pop jobbar med talangutveckling och professionella satsningar. I gränslandet där studieförbundens uppdrag tar slut tar BD Pop vid. Självklart kan (och bör) du vara ansluten till ett studieförbund och ändå få stöd från BD Pop.

Vad kan BD Pop hjälpa mig med?

Se Verksamheter. Det korta svaret är finansiering, rådgivning, planering, teknik och kontaktnät, men det beror helt och hållet på projektens behov och förutsättningar.

Kan BD Pop boka mig eller mitt band?

Troligen inte, vi är varken konsertarrangörer eller bokningsbolag. Ibland vidareförmedlar vi spelningar eller sätter supportgigs, främst till band som jobbar nära oss och bedöms vara aktuella och passa in bra på arrangemanget.

Måste jag bo i Norrbotten för att få hjälp av BD Pop?

Jättegärna, men det är inte alltid nödvändigt! Vissa av våra stödformer kan gå till goda ambassadörer med tydlig koppling till Norrbotten, förutsatt att vissa andra kriterier kan bockas av. Andra stödformer kräver dock att du är bosatt i länet, och vissa är endast tillgängliga om du är bosatt i en av våra ägarkommuner (Se mer under [flik] samt nästa fråga).

Kan jag bara får hjälp om jag bor i en av kommunerna som finansierar BD Pop?

Nej, alla i regionen kan söka supportstöd och delta i våra aktiviteter och nätverk, men vissa verksamhetsområden omfattar enbart personer, artister, band och företag som är skrivna i medfinansierande kommun.

Är BD Pop en egen organisation?

Ja, sedan drygt tio år är vi ett fristående aktiebolag, ett så kallat regionalt bolag, ägt av Region Norrbotten samt åtta av kommunerna. Vi jobbar enligt ägardirektiv men är en egen organisation och ej kopplade till någon annan institution. Vi har kontor och studio i Luleå samt kontorsplatser i Piteå och Boden. Personalen utgörs av en VD, en artistutvecklare och två popkonsulenter samt konsulter kopplade till olika projekt. Vi delar ekonomiansvarig med Filmpool Nord.

Vilka finansierar BD Pop?

Vi är stolta över att Region Norrbotten samt kommunerna Boden, Jokkmokk, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå är delägare i BD Pop och hjälper oss att främja Norrbottens musikliv.

Gör BD Pop anspråk på upphovsrättigheter eller immaterialrätt?

Nej. Vi gör aldrig anspråk på upphovsrättigheter eller masterägande. I samproduktioner brukar vi begära en mindre procentsats av produktionens digitala intäkter.

 

Hur långt ska jag ha kommit för att få hjälp från BD Pop?

Vi jobbar sällan med nybörjare. För att ett projekt ska fungera inom våra arbetssätt och ge önskade resultat bör projektet vara genomtänkt och välförberett med en realistisk tidsplan och budget. Det bör finnas en tanke om vilka vi vill nå och hur, och det bör finnas en viss rutin och trygghet i såväl det artistiska som det affärsmässiga. Vi vill att det vi jobbar med ska ha så bra förutsättningar som möjligt för att nå ut, och därför kan vi ibland be dig backa bandet och förbereda dig ytterligare innan vi kan hjälpa till.

Verksamheter

Hur fungerar en samproduktion?

En samproduktion med BD Pop innebär att vi stöttar ett projekt med finansiering, planering och rådgivning. Vid behov tar vi ett övergripande ansvar för projektet, hjälper dig med budget och tidsplan och ser till att det finns en plan för allt från inspelningen till release och PR. Ibland är vi personligen involverade i inspelningen och framtagande av bildmaterial, ibland sker detta externt.

I utbyte tar vi en procentandel av intäkterna, så kallad royalty, på digital försäljning, alltså nedladdning och streaming.

Samproduktioner genomförs endast inom professionella satsningar och gäller större utgivningar, alternativt en bestämd serie mindre releaser. Avtalen gäller endast den releasen och vi har inga löpande generalavtal med artisten. Vi gör inte heller anspråk på upphovsrätt eller masterägande.

En samproduktion kan jämföras med en elitsatsning och är vår tyngsta stödform. Dessa releaser får ofta förtur i synlighet på våra ytor.

Målet med en samproduktion är större synlighet, ökade lyssningar, bättre gig, ökad omsättning och en överlag ökad buzz kring artisten.

Samproduktioner görs med ca 4-6 artister/år.

Vad är support?

Support är BD Pops vanligaste stöd och innebär kostnadsersättningar för olika saker som för din musikkarriär framåt. Support kan ges som produktionsstöd, marknadsstöd, utbildningsstöd, turnéstöd eller arrangörsstöd. Supporten har en maxgräns på 20 000 kr om inte särskilda villkor gäller. Supporten ges också till arrangörer i form av arrangörsstöd.

Det viktiga vid en supportinsats är att stödet ska bidra till att föra ditt artisteri framåt – antingen konstnärligt eller karriärsmässigt. För att ansöka om support krävs också att du kan visa upp en realistisk tidsplan och budget.

Hur går det till när BD Pop distribuerar min musik?

Ibland kan vi hjälpa dig med att få ut din musik digitalt, med allt från uppladdning till avräkningar. Vi har ett flerårigt samarbete med Believe som distribuerar vår musik till flera digitala plattformar och försäljningssajter över hela världen. Det är alltid artisten/bolaget som äger mastern när vi distribuerar. Skicka ett mejl så berättar vi mer.

Jag har ett möte bokat med BD Pop. Hur bör jag förbereda mig?

En liten checklista:

  • Skicka musiken till oss så vi kan lyssna i förhand. Bifoga inga stora filer i mejlet utan skicka nedladdnings- eller lyssningslänkar, t.ex. via WeTransfer eller Soundcloud.
  • Fundera på hur komplett ditt projekt är. Finns bilder och bio? Hur presenterar du dig och vad är din berättelse?
  • Gör en tidsplan som sträcker sig ca 1 år framåt med produktioner som ska genomföras (releaser, gigs etc.).
  • Sätt ihop en realistisk budget för det som ska hända inom tidsplanen.
  • Fundera på hur du ska marknadsföra produktionerna i tidsplanen och titta på hur du marknadsför dig idag.

Jag har mejlat BD Pop men inte fått något svar.

Vi får varje vecka väldigt mycket mejl vilket gör att vi inte hinner svara på allt. Ibland glöms viktiga mejl bort, men har du inte fått något svar kan det bland annat tyda på att mejlet varit otydligt och att vi inte kunnat utläsa vad du behöver hjälp med eller vad ditt projekt går ut på. Testa att skicka ett nytt, mer utförligt, mejl.

Jag har ändå inte fått svar på min fråga!

Förlåt! Hör av dig på [email protected] så ska vi försöka svara så fort som möjligt.