Demoveckan arrangeras två gånger per år.

Nästa ansökningsperiod öppnar hösten 2024