Övriga Projekt

LET´S CREATE MUSIC

Projektet Let´s Create Music pågår under 2022-2026 och görs tillsammans med CDT och Luleå Tekniska Universitet

Projektet ska arbeta med att möjliggöra säljbar och hållbar musikproduktion oberoende av geografisk placering.
En virtuell musikstudio ska skapas och i en 5G-testbädd ska projektet arbeta med att minska hinder som fördröjning. Via forskning kommer även samverkans- och skapandeprocesser att utvecklas. Arbetet kommer att ske gränsöverskridande och platsoberoende mellan musik-/spelindustrin, akademin och näringslivsutvecklare.

PROJEKTMÅL:
– Utveckla en virtuell musikstudio
– Skapa möjligheter för musiker att verka och bo i hela regionen
– Bidra till fler som kan försörja sig på heltid som musiker i regionen
– Ge möjligheter, minska hinder och fördröjning med 5G

FINANSIÄRER
Europeiska regional utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Luleå Business Region, Skellefteå kommun, Sparbanken Nord

 

 

ARRANGÖRER I NORR

Satsningen Arrangörer i Norr drivs idag som en självständig föreningen som arbetar med arrangörs- och publikutveckling i Norrbotten.

Arrangörer i Norr skapar mötesplatser och nätverk för arrangör inom kulturområdet i Norrbotten. Föreningen erbjuder inspirerande och föreläsningar och webinar, fördjupande workshops och andra aktiviteter för att inspirera och stärka kompetens hos arrangörer, samt stärker den kulturella infrastrukturen i Norrbotten.

Arrangörer i Norr startade som projekt 2018 för att arbeta med kompetensutveckling för kulturarrangörer i Norrbotten. Satsningen har idag utvecklats till en ideell förening som driver arrangörs- och publikutveckling i Norrbotten genom olika projekt. Från 2023 får föreningen även regionalt verksamhetsstöd. Kulturföreningen Ebeneser verksamhetschef har ordförandeskapet i föreningen och arbetar på uppdrag med Arrangörer i Norrs verksamhet och projektsatsningar.

Föreningens definition av begreppet arrangör är brett. Målgruppen är du som arrangerar konserter, festivaler, teater- eller dansföreställningar, annan scenkonst, filmvisningar, konstutställningar m.m. På små scener i byarna, på dansbanor under sommaren, på en fjälltopp, i en hel stad, på en dansbana, i en konsthall, hemma på gården, i lägenheten, på ett uteställe, en fjällanläggning eller i ett kulturhus med tusen besökare.

www.arrangorerinorr.se

 

POPKOLLO NORRBOTTEN

Popkollo Norrbotten är en ideell förening som jobbar för en mer jämställd musikbransch genom musikverksamhet för unga tjejer och transpersoner. Vi är stolta över att få stötta en så viktig organisation

www.popkollo.sewww.facebook.com/popkollonorrbotten

 

BD SONGWRITERS

Projektet BD Songwriters är just nu vilande.

Är du låtskrivare och bosatt i Norrbotten kan du däremot bli medlem i vår nätverksgrupp på Facebook där det ordnas en del nätverksaktiviteter, bjuds in till Co-writes, föreläsningar mm.
Anmäl dig genom att maila till [email protected] så kontaktar vi dig.