MUSIKVIDEO NORTH

Musikvideon blir allt viktigare för att lansera ny musik.

Därför satsar Norrbotten på att utveckla produktionen av musikvideor.

Ansökan för Musikvideo North är just nu stängd.
Vi hoppas kunna öppna upp för en ny ansökningsomgång framöver.

————————————————–

 

Målet är att under de kommande två åren lämna stöd för att utveckla musikvideoproduktionen i Norrbotten. Projektet ska skapa nya kontakter mellan artister och filmare, hitta kommersiellt hållbara samarbetsmodeller för musik- och filmindustrin i Norrbotten, nå ut nya marknader och hitta samverkan med angränsande näringar, t ex spelindustrin.
Bakom Musikvideo North står BD Pop och Filmpool Nord. De, tillsammans med Region Norrbotten, Sparbanken Nord, Längmanska fonden samt Boden och Luleå kommun finansierar projektet. Projektet pågår till 2020-12-31,

Målet är att

 • Skapa sysselsättning och nya strukturer för musik- och filmbranschen.
 • Hitta kommersiellt hållbara modeller för musik- och filmindustrin i Norrbotten och nå ut på nya marknader.
 • Skapa ett växthus för musik- och filmbranschen.

Vem kan söka stöd för musikvideor?

 • Norrbottniska artister
 • Norrbottniska filmare
 • För nya musikvideor som spelas in i Norrbotten.

Minst två av tre ovanstående kriterier måste uppfyllas för att kunna få stöd.

Det måste alltid vara en juridisk person (företag) registrerad i Norrbotten som måste vara huvudman för projektet.

För vad kan man söka

Musikvideo oavsett längd eller musikgenre. Det är tillåtet med produktion där även andra finansiärer deltar i projektet. Dessa finansiärer måste redovisas.
Projektet ger inte stöd till filmer som produceras som en del av utbildningen på en skola.

Hur mycket stöd kan man få

Maximala stödet är 35 000 kronor per video.
Särskilt stöd kan sökas om produktionen görs i Studio Nord på Boden Business Park. Det stödet är maximalt 15 000 kronor

Hur söker man

 • Ansökan ska innehålla
 • Namn på artist
 • Namn på filmare/regissör
 • Om möjligt namn på hela produktionsteamet
 • Projektbeskrivning och synopsis/manusidé
 • Budget
 • Finns fler finansiärer till projektet
 • Distribution, plan för hur filmen ska användas
 • Tidsplan

Ansökan skickas till
[email protected]

Hur bedöms ansökan

 • Stödet fördelas utifrån en bedömning av
 • konstellationen artist/filmare/regissör och eventuellt klippare
 • förutsättningar för genomförande
 • musikvideons originalitet, hantverksskicklighet och angelägenhet
 • möjligheten att nå ut nationellt och internationellt
 • projektets möjlighet att nå en stor publik inom sin genre

I enlighet med finansiärernas önskemål ska projektet präglas av jämställdhet och mångfald. Med detta menas olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran.

Vilka villkor måste uppfyllas
Vid erhållande av stöd ska ansvarig/ansvariga för projektet löpande informera om ändringar i produktionens förutsättningar och status. Vid större förändringar kan stödet komma att omprövas.
Stödmottagaren ska kunna delta i förmöten och utvärderingsmöten med BD Pop och Filmpool Nord.
I samband med marknadsföring av musikvideon ska det framgå att videon är framtagen av projektet Musikvideo North med stöd av bla Region Norrbotten.

Hur fattas beslut

Ansökan handläggs av BD Pop och Filmpool Nord. Projektledaren för Musikvideo North bereder ärendet. Slutgiltigt beslut fattas av projektgruppen som består av två representanter var för BD Pop och Filmpool Nord samt projektledaren.
Beslutsgruppen sammanträder en gång i månaden.

Hur redovisas stödet

Ekonomisk redovisning av musikvideons produktionskostnad ställd mot avtalad produktionsbudget samt slutgiltig finansiering. Redovisningen ska också innehålla vilka som deltagit i produktionen samt en kopia av videon.

BD Pop och Filmpool Nord har krav på återbetalning om projektet inte bli av.
BD Pop och Filmpool Nord har rätt att nyttja filmen för icke-kommersiella egna ändamål.

För mer information, kontakta projektledaren Göran Hedemalm.
Han nås på [email protected] eller 070 268 70 55.