MUSIK FRÅN NORRBOTTEN

BD Pop är ett utvecklingsbolag för populärmusik från Norrbotten med uppgift att stödja regionala artister och musikproduktioner. BD Pop medverkar med kunskaper och kontakter, personella och ekonomiska resurser, med support- eller samproduktionsinsatser. Vi marknadsför det regionala musiklivet på nätet och i media, skapar kontakter och bygger nätverk.

Våra popkonsulenter håller kontakt med länets musikliv för att ta vara på talanger, lyssnar på demos, ger feedback, gör demoinspelningar, arrangerar workshops m.m.

Vill du skicka demo till oss? Gör så här:
Maila en länk där dina låtar finns uppladdade (t.ex. SoundCloud, Dropbox). Inspelningskvaliten är inte så viktig. Satsa istället på att få ihop riktigt bra låtar. Skriv en kortfattad biografi om vilka ni är och hur man när er. Vi svarar alla som skickat in demo.

Demo skickas till: [email protected]

SAMPRODUKTION

BD Pop kan gå in som samproducent i regionala musikproduktioner och gör insatser mot andel i produktionen. Artisterna ska vara bosatta i Norrbottens län eller genomföra produktionerna i samarbete med det regionala musiklivet. Insatsen kan betalas som kostnadsersättning eller som arvode till medverkande i produktionen. Insatsen kan även ges som studiotid och personal.

Ansökan för samproduktion är stängd. Öppnar igen i höst.

SUPPORT

Personligt och ekonomiskt stöd till regionala artister och musikproduktioner. Artisterna ska vara bosatta i Norrbottens län eller genomföra produktionerna i samarbete med det regionala musiklivet. Stödet kan utbetalas som arvode till personer eller som kostnadsersättning. Stödet kan också ges som studiotid och personal vid inspelningar eller gig.

Exempel på områden att söka support för:
Utvecklingsstöd (låtskrivare, producenter, gästmusiker m.fl.)
Produktionsstöd (inspelningskostnader, studio, teknik, producent etc.)
Marknadsstöd (omkostnader för reklam, pr, video, distribution o dyl.)
Release-, gig- och turnestöd (rese- och logikostnader)
Utbildningsstöd (deltagaravgifter, rese- och logikostnader.)
Arrangörsstöd (festival, konsert – personal, teknik och omkostnader)

På grund av semester tas nästa beslut om bevilja support 5 augusti

Sök stöd här

POPKONSULENTERNA

Popkonsulenterna är BD Pops ögon, öron och muskler på plats ute i länet. Vårt arbete bygger på direktkontakt med det fria musiklivet, kommuner, studieförbund och andra aktörer. Genom samarbeten med dessa ska vi göra det möjligt för fler unga norrbottningar att arbeta med musik.

Baserat på de reella behov som finns ute i kommunerna så kommer talangutveckling, arrangörsstöd, utbildningar och såväl lokala som regionala projekt vara en del av vårat arbete.

Popkonsulenterna arbetar även med musikscenerna i Länet Live för att skapa fler speltillfällen i länet.

Kontakt:

Fredrik Johansson
0920 – 28 08 63
[email protected]

Elin Grunditz
0920 – 28 08 64
[email protected]

PROMOTION

Vi jobbar för att lyfta fram och stärka Norrbottens musikliv. Vår förhoppning är att man med Norrbotten som bas ska kunna jobba nationellt och internationellt som artist, producent, manager och annat som behövs i musikbranschen, men vi är samtidigt medvetna om hur svårt det kan vara att ta sina första steg utanför länet.

Med vår promotionverksamhet försöker vi sänka trösklarna genom att vara en kontaktyta mot management, promotionbolag och media och hjälpa nya akter bygga sin profil och sätta ihop professionella presskit.