Projekt på BDpop

På BD Pop stöttar vi norrbottniska musikskapare genom samproduktioner, supportinsatser och breddsatsningar. Vi finansierar inspelningar, turnéer, arrangemang och musikvideos, knyter kontakter, bygger broar, lyfter fram och sänker trösklar.

Här hittar du merparten av de samarbeten vi varit involverade i sedan starten:

Kommande/pågående projekt

Passerade projekt