Aktavuohta

Aktavuohta

Aktavuohta Jokkmokk är en ideell kulturförening som startades av ett par unga kulturintresserade eldsjälar i Jokkmokk.
Föreningens syfte är att tillvarata och främja medlemmarnas kulturella intressen samt att skapa mötesplatser för alla kulturintresserade i Jokkmokk.
Vi är en partipolitisk, ideologisk och religiöst obunden förening.

Föreningens verksamhet baseras på medlemmarnas önskan och intresse. Vi arrangerar spelningar, ordnar mötesplatser och stöttar varandra i den skapande processen. Idag är vi verksamma inom områden som musik, konst, foto/film, teater, dans, teknik och arrangemang.

Aktavuohta

Jokkmokk

Kontakt

[E-Post]

Övrig information

Dusch: nej
Loge: nej

Fler Scener