REGIONER GÅR SAMMAN I ARTISTUTVECKLINGSPROJEKT

2017-06-20

De regionala musikinkubatorerna BD Pop, Dalapop och Talent Coach baserade i Norrbotten, Dalarna respektive Kalmar Län kommer att gå samman i en storsatsning under musikmässan The Great Escape som årligen hålls i Brighton.

Motivet är att man tillsammans blir starkare och därmed kan uppnå större exponering internationellt för de akter man företräder. Ambitionen är vidare att skapa ett långvarigt samarbete sinsemellan men även med andra svenska aktörer som exempelvis Svensk Live med flera.

De tre organisationerna är regionalt finansierade projekt som arbetar med marknadsföring och utveckling av populärmusik i de respektive länen. Det gemensamma målet är att skapa bättre förutsättningar lokalt för artister och producenter och vidare kunna presentera dessa för nationella och internationella marknader. Målsättningen är vidare att ge talanger utanför de stora städerna möjlighet till karriärer och att man ska kunna leva på sin musik.

”Vår långtgående ambition är att arbeta ännu närmare” säger Pär Soini, VD för BD Pop. ”Ser man på det geografiskt täcker vi redan en stor del av Sverige och det händer massor på våra lokala musikscener.”

”Dalapop startade upp relativt nyligen, och nu när vi är tre regioner med liknande projekt för lokal musikutveckling, känns det också naturligt att vi samarbetar” kommenterar Daniel Olsson på Dalapop

Det första samarbetet med the Great Escape blir att skapa en gemensam scen som exklusivt huserar svenska akter under 2018 års festival.

”Vårt sätt att arbeta är unikt och förtjänar ett internationellt erkännande” säger Bosse Nikolausson från Talent Coach. ”The Great Escape är det första steget i ett långtgående samarbete där vi exponerar svenska artister för hela världen”

Fler nyheter