Popkollo 2013

Startdatum: 2013-06-10       Slutdatum: 2013-06-16

10-16 juni 2013 genomfördes första upplagan av Popkollo Luleå där unga tjejer från länet fick möjlighet att spela, delta i workshops och slutligen framträda live i nybildade band. Bakom länets Popkollo-organisation fanns BD Pop, ABF samt engagerade privatpersoner. Dessutom anlitades unga kvinnliga musiker från länet, bland annat representanter från The Glorias, The Magnettes, Iris Julie och The Chickpeas Band, som coacher och kolloledare.

Kommande/pågående projekt

Passerade projekt