Demoturnéer (2006, 2007, 2009,

Startdatum: 2006-01-01       Slutdatum: 2011-12-31

Med jämna mellanrum har BD Pop:s medarbetare besökt kommunerna i länet för att föreläsa och lyssna på nya demoakter. Syftet har varit att få en bild av demoscenen och de talanger som finns i länet och samtidigt nå ut med information om BD Pop, bolagets breddverksamhet och de individuella supportinsatser man kan ansöka om.

Kommande/pågående projekt

Passerade projekt