Olle Nyman / The New Man

Från: Luleå  

Olle Nymans album ”Behind The Clouds” var ett av BD Pops pilotprojekt och det allra första att släppas som skiva. Låtar från albumet hördes på nationell radio och i SVT-serien ”Möbelhandlarens Dotter”. Uppföljaren ”Venture” innehöll singlarna ”Devil’s Prey”, ”Heart & Soul” och P4-hiten ”Don’t Let Those Bastards Reel You In”. 2010 tog Olle Nyman och hans medmusikanter sig namnet ”The New Man”. Med det nya bandnamnet kom en ny, mer experimentell inriktning och ett album lär alldeles strax nå hyllorna.

 

 

Olle Nyman’s album ”Behind The Clouds” was one of BD Pop’s pilot projects and the very first to be officially released. Songs from the album made it to national radio and television, being for instance frequently featured on the soundtrack to the SVT series ”Möbelhandlarens dotter”. The second album ”Venture” featured the singles ”Devil’s Prey”, ”Heart & Soul” and the much-acclaimed ”Don’t Let Those Bastards Reel You In”. In 2010, Olle and his musicians took the name ”The New Man”. This change from a solo project to a band brought a new experimental sound, and an album is just about to hit the shelves.

Releaser

Behind The CloudsSnöThe Sound of LuleåVi Är Luleå Hockey

På Webben

The New Man Facebook