HAARTLAND

Från: Luleå  

Gabriel Lidman är den musikaliska motorn i Luleåbandet Haartland som nu supportar Movits på Cirkus i Stockholm 13 april.
Debutsingeln Bricks släpptes 19 februari och har fått oerhört bra respons nationellt som internationellt.

Gabriel Lidman (olle Nyman/The new man) har skrivit musik i snart ett decennium men det är mindre än ett år sedan han teamade upp med de fem andra medlemmarna som tillsammans bildar Haartland. När bandet föddes gick de från en organisk ljudbild till mer storslagen och atmosfärisk, med elektroniska influenser.

”Gabriel Lidman har en av Norrbottens bästa och mest intressanta röster. Det är kanske en sån där spelning som man vill kunna säga att man har varit på”.
Fredrika Johansson, P4 Norrbotten och Verksamhetschef på kulturcentrum Ebeneser i Duo nöje 15-12-16.

Haartland vill göra musik som påverkar och låter sinnet bäddas in i ett lugn samtidigt som kroppen inte kan låta bli att svänga med i rytmerna.
Låtar skrivna på gitarr växer in i en mer elektronisk värld, ett mer hit-orienterat sound med influenser som Feist, Florence and the Machine och Tove Lo.

Trots att bandet inte ens funnits i ett år har det redan hunnit med en hel del. I början av november förra året var de ett av fem band som valdes ut till att spela på Manifest On Tour Showcase i Luleå. Haartland utsågs till det enda band från Norrbotten att spela på Manifest Nationella Showcase i Stockholm, där dom vann och i och med det fick öppna Manifestgalan 2016 med Bricks. ¨Responsen var otrolig både från bransch och publik, 30-40 personer som kommer fram och säger hur bra det var, det känns overkligt och då har jag spelat på nationell radio, France Inter, i Paris, Frankrike med Olle Nyman, samt genomfört olika framträdanden i 8 år. Men kvällens bästa minne som jag aldrig kommer glömma är när Anton Waltari – Head of A&R and music promotion at Record Union Säger att ¨detta händer typ inte, Haartland var bäst ikväll¨ jag tror han menar kvällen innan när vi vann men han menade på Manifestgalan. Man blir alldeles varm¨ säger Gabriel Lidman.

Haartlands texter är en viktig del i låtskrivandet.
Låtskrivare och sångare Gabriel Lidman beskriver dom som utlämnande och att det känns som att ”blotta halsen” varje gång han sjunger dem.

Just nu är bandet i full gång att skriva och spela in nya låtar, allt helt i egen regi.

Debutsingeln ”Bricks” finns på Spotify, iTunes, Tidal etc.

Sättning:
Gabriel Lidman – sång, gitarr
Christian Lidman – elgitarr
Joakim Brännvall – synth, körsång
Jakob Westerlund – percussion, drum pad, körsång
Andre Nordlund – trummor

 

Gabriel Lidman is the musical engine in Lulea band Heartland is now supporting control Movits at Cirkus in Stockholm on 13 April.
Bricks debut single was released on February 19 and has been extremely well received nationally and internationally.

Gabriel Lidman (Olle Nyman / The new man) has written music for nearly a decade but it is less than a year since he teamade up with the five other members who together form Haartland. When the band was born, they went from an organic sound more epic and atmospheric, with electronic influences.

”Gabriel Lidman is one of Norrbotten’s best and most interesting voices. It is perhaps one of those gigs that you want to be able to say that you’ve been on.” Fredrika Johansson, P4 Norrbotten and Operations of cultural Ebenezer Duo Nöje 15-12-16.

Haartland want to do music that influences and lets the mind be embedded in a calm, while the body can not help but to swing in rhythm.
The songs are based on guitar which grows into a more electronic world, a more hit-oriented with influences like Feist, Florence and the Machine and Tove Lo.

Although the band has only existed for less than a year, it has already managed a lot. In early November last year they were one of five bands selected to play in the Manifest On Tour Showcase in Lulea. Haartland was appointed as the only band from Norrbotten to play at Manifest National Showcase in Stockholm, where they won and got to do the opening gig at Manifest Awards 2016 with the song Bricks. The response was incredible from both the industry and the audience, 30-40 people coming back and saying how good it was, it feels unreal and since then they have been played on national radio in ”France Inter”, in Paris, France with Olle Nyman and implemented various appearances in eight years. But tonight’s the best memory that I will never forget is when Anton Waltari – Head of A & R and music promotion at Record Union says this happens kind not Haartland was the best tonight I think he means the night before when we won but he believed in Manifest Awards . It gets too hot, says Gabriel Lidman.

Haartlands texts is an important part in the songwriting.
Songwriter and singer Gabriel Lidman describes them as disclosure and that it feels like ”naked neck” every time he sings them.
Right now the band is in full swing writing and recording new songs, all completely in-house.

The debut single ”Bricks” is available on Spotify, iTunes, tidal, etc.

Composition:
Gabriel Lidman – vocals, guitar
Christian Lidman – electric guitar
Joakim Brännvall – synth, backing vocals
Jacob Westerlund – percussion, drum pad, backing vocals
Andre Nordlund – drums

Releaser

Bricks

På Webben

Haartland Facebook